×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 840.

Menu
Loading…
 • 0
 • 1

Regulamin gotowy

сайты ярославля - Каталог сайтов

Regulamin IV Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych

I. CEL IMPREZY

 • Stworzenie w oparciu o istniejącą bazę rekreacyjno- sportową MOSIR warunków do uprawiania sportu na wszystkich szczeblach od amatorskiego po profesjonalny przez osoby niepełnosprawne

 • Integracja środowiska osób i instytucji działających na rzecz niepełnosprawnych

 • Popularyzacja rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku.

 • Promocja Torunia jako miasta przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

II. TERMIN i MIEJSCE

 1. Czwarta Toruńska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych odbędzie się 16.05.2015 r. w Toruniu na obiektach sportowo- rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 2. Otwarcie Olimpiady nastąpi o godzinie 10.00 na Stadionie Miejskim ul. Bema 23/29.

Wręczenie ZŁOTYCH MEDALI UCZESTNICTWA

 1. Po inauguracji od godz. 10.30 do godz. 16.00 będzie miała miejsce rywalizacja sportowa w ramach dyscyplin wybranych wcześniej przez każdego z uczestników.

Lekkoaatletyka – Stadion Miejski (10.30-15.00)

Konkurencje Strzeleckie – Stadion Miejski (10.30-14.00)

Wioślarstwo Stacjonarne- Stadion Miejski (10.30-14.00)

Rowery Stacjonarne- Stadion Miejski (10.30-14.00)

Piłka Nożna – Stadion Miejski (szóstki piłkarskie) (12.30-14.00)

Zestaw Konkurencji skierowany do tych szczególnie wrażliwych osób, które nie mogą brać udziału w oficjalnych treningach i zawodach Olimpiad Specjalnych ze względu na współistniejącą z niepełnosprawnością intelektualną niepełnosprawnością fizyczną o bardzo szerokim zakresie. - Stadion Miejski (10.30-15.00)

Boule- Stadion Miejski (10.30-14.00)

Nordic Walking- Stadion Miejski (10.30-11.30)

Tenis Stołowy- Lodowisko Tor-Tor (10.30-12.00)

Konkurencje Siłowe- Lodowisko Tor-Tor (siłownia) 10.30-12.00)

Wspinaczka- Centrum Wspinaczkowe Gato (10.30-12.00)

Pływanie, zabawy w wodzie – Miniaquapark ul. Hallera 79 od godz.13.00

Kręgle – Centrum Handlowe Plaza od godz.13.00

Bilard- Centrum Handlowe Plaza od godz.13.00

Od godz. 15.30 Pierwsze dekoracje zwycięzców i biesiadna zabawa

5. Zakończenie zaplanowano na 18.00

III. ORGANIZATOR

.Organizatorami imprezy są : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu i Ognisko Sportu Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń.

Współorganizatorami są : Fundacja Światło, Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Wspierają : Urząd Miasta, Torunia,,Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruńskie Stowarzyszenie "Współpraca",Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia", Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria" w Inowrocławiu, Fundacja Ducha, Stowarzyszenie "Jestem",

Główny Spoonsor EDF S.A.

IV. Program rozgrywek

Ideą Czwartej Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych jest aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz popularyzowanie terapii ruchem. Jest to wielkie święto sportu, tolerancji, zdrowia. Zaplanowano dodatkowe atrakcje w tym m. in. biesiada przy muzyce, i całe mnóstwo zabawy dla dorosłych i najmłodszych w ogródkach rekreacyjnych.

Organizator zastrzega sobie możliwość dodania dyscyplin sportowych, zmiany programu rozgrywek w zależności od liczby startujących. Uczestnicy imprezy mogą zgłaszać swoje propozycje i sugestie do programu. Najważniejsza jest dobra zabawa i satysfakcja z uczestnictwa.

V. UCZESTNICTWO

W Czwartej Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych prawo startu mają

 1. Osoby niepełnosprawne bez względu na wiek, płeć, stopień i rodzaj niepełnosprawności

 2. .Rozgrywki prowadzone będą z podziałem na stopień i rodzaj niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniem lekarskim

 3. Podziałem na wiek, płeć, stopień i rodzaj niepełnosprawności

sprawne i niesprawne ruchowo poruszające się wózkiem inwalidzkim, o kulach)

niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

o niepełnosprawności sprzężonej ruchowej i intelektualnej

 1. Osoby, które do dnia 13 maja 2015 nie ukończą 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo.

 2. Liczba uczestników danej dyscypliny jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 3. Obowiązują trzy rodzaje kart zgłoszenia ;

zgłoszenie indywidualne,

zbiorowe dla fundacji stowarzyszeń, szkół, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne

drużynowe wypełniają zespoły koszykarskie, siatkarskie, szóstki piłkarskie
Prosimy o dokładne sprecyzowanie stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz wieku

Przykład Seweryn Smorga, lat 31, I grupa inwalidzka, znaczny stopień niepełnosprawności, 4 kończynowe mózgowe porażenie dziecięce poruszający się o kulach

VI. ZAPISY:

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub drogą elektroniczną : e mail do dnia 11 maja 2015

VII. KLASYFIKACJE

1. W zależności od konkurencji i ilości zgłoszeń prowadzone będą odrębne klasyfikacje z podziałem na kobiety i mężczyzn, dziewcząt i chłopców według poniżej podanych kategorii

klasy I-III

klasy IV-VI

14-16

17-30

30-50

50 +